oslointernasjonaleteater.com
Simon Stephens
Simon Stephens (f. 1971) har i løpet av de ti siste årene markert seg som en av Storbritannias ledende dramatikere. Stykkene hans spilles over hele verden, og han er særlig populær i de tysktalende…