oslointernasjonaleteater.com
Wallace Shawn
Fra Marxisme til Toy Story – Wallace Shawn og The Fever Å være skuespiller i blockbustere og animasjonsfilmer fra Hollywood og å ha en uttalt Marxistisk overbevisning er to ting som vanligvis…