oslointernasjonaleteater.com
Velkommen til OIT!
Det er veldig mye moderne, internasjonal dramatikk som ikke finner veien til Norge. Ute i verden skrives det hele tiden kvalitetsdramatikk som norske publikummere aldri får oppleve, og som norske t…