oskarpmask.com
HAPPY NEW YEAR!
WISHING ALL READERS A HAPPY 2016! WordPress.coms trupp av statistikapor skapade en 2015 årlig sammanfattning för denna blogg. Här är ett utdrag: Konsertsalen på Sydney-operan rymmer 2 700 personer.…