oskarpmask.com
Den gråa dagen
Den gråa dagen den är aldrig kul. Den bästa dagen är en dag av sol. Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är ljuset som är mödan värt. Det bästa målet är en knippe ved, när elden …