oskarpmask.com
Lägg lammet i lergrytan
Det är mycket enkelt att få till en middag för fyra personer i ett och samma kärl om man använder en lergryta. Ha bara inte för bråttom. Det hela tar inte mer än högst ett par timmar. Lammlägg med …