oskarpmask.com
Wok and listen
Dagens recept har musik som tema och tillägnas den fantastiska organisationen Playing For Change. Deras mål är att få människor från olika länder och världsdelar att närma sig varandra genom musik.…