oskarpmask.com
Fotoshot
Någon gång då och då ställs man som matfotograf inför uppgiften att plåta glas. Det är inte så svårt som man skulle kunna tro. Huvudregeln är att ljuset skall komma från någonstans bakom glasen och…