oskarpmask.com
När bonden sover dansar kossorna på ängen
Märkliga tilldragelser i och kring Hova under sommarmånaden juli.