osecina.co.rs
Kurs norveskog i svedskog jezika
Ne utiče samo na odlazak u skole stranih jezika ljubav prema nekom jeziku ili interesovanje za kulturu, umetnost i književnost te zemlje. Čak ni želja za komunikacijom sa stanovnicima na putovanju …