osecina.co.rs
Kurs engleskog jezika za decu u Beogradu
Decu treba što ranije podsticati da uče neki strani jezik, možda je najbolje da počnu sa engleskim jezikom. Ne treba očekivati čuda ali malo sam se raspitao kako funkcionišu kursevi engleskog jezik…