osecina.co.rs
Rezervoari i cisterne za vodu
Problem sa snabdvanjem vodom je poslednjih godina sve izraženiji. Bilo da je u pitanju tehnička voda ili pijaća voda. Na žalos i prinosi u poljoprivredi su sve niži i opstanak i dobar rod zavisi od…