osecina.co.rs
Plastične kace, rezervoari i cisterne
Osečina je mesto koje poznato po proizvodima od plastike i to proizvodima koje danas ima skoro svako domaćinstvo i na uspešan način su zamenili neke stare proizvode. Plastične kace su uspešno zamen…