oryszczyszyn.wordpress.com
Tomasz Konatkowski – Przystanek śmierć
Gotów jestem zaryzykować tezę, że debiutancka książka Konatkowskiego nie jest kryminałem w ścisłym sensie tego słowa, a jeśli już nim jest, to stanowi on swoistą narracyjną przykrywkę dla pisarskic…