orshachar.com
כיצד ניתן יהיה להקים ממשלת שמאל-מרכז לאחר הבחירות הבאות
השמאל יכול וצריך לנצח בבחירות הבאות, בתסריט אפשרי של (18 עבודה, 10 כחלון, 13 חרדים, 8 מרץ, 6 לבני ו11 ערבים) נתניהו גמר את דרכו הפוליטית, והעם לא "שבר ימינה".…