orshachar.com
נמצא הפתרון לבעיית הפליטים: תכנית ריאליטי
ובכן, נראה שאם "בכי של מסעדנים עם כלים בכיור לא יקבע את המדיניות של ישראל", בר רפאלי דווקא כן תקבע. אמנם, המסעדנים עם הכלים בכיור אינם מפורסמים, בדרך כלל, כלומר, כל עוד הם אינם משתתפים ב&…