orshachar.com
כתב הגנה בשבח הבטלנים המכנים עצמם פילוסופים
חוצפתי הראשונה תתבטא במשפט זה, אשר יציג אותי כפילוסוף. איש, עד כה, לא קיבל על עצמו לספק לי את התואר הזה. האוניברסיטאות מכירות בי בעיקר כתלמיד מחקר בפקולטה לפילוסופיה בעל חוב של 7000 שקלים למדור ש…