orshachar.com
הדם הוא על ידיה של הממשלה
לא היו אלו ידיו של האיש והרסיס בישבנו, נפתלי בנט, שניקבו את הצמיגים באבו-גוש וריססו את כתובות מגן דוד-צלב-הקרס על הקיר. וודאי שלא היו אלו ידיו של בנימין "ננכה את הערבים ממדד האי-שוויון"…