orshachar.com
המחאה המוזיקלית שלי
כמו רבים אחרים, גם אני עסקתי ואמשיך לעסוק במחאה המופלאה של יולי ואוגוסט. גם אני דיברתי על קריסת מעמד הביניים, על חוסר היציבות הכלכלי, ועל הדמגוגיות הגזעניות וחסרות הרסן של השלטון. התכוונתי לכתוב פו…