oromoland.wordpress.com
Mootummaan wayyaanee jijjiiraman fida jechuun yaada ummataa warraaqsa irraa gara dabarsuuf olola ijibbaataa ololaa jira
Mootummaan wayyaanee jijjiiraman fida jechuun yaada ummataa warraaqsa irraa gara dabarsuuf olola ijibbaataa ololaa jira. Akka karoora diinaatti baatii tokko kanaaf waan jijjiirama fidan fakkeessani…