orleebaldedara.wordpress.com
Not Mohawk
“Anong gupit?” asked the gay-barbero. “Gusto ko kasi yung manipis sa gilid tapos parang mohawk na sa gitna na lang na medyo spiky-spiky,” I told him. I was really looking f…