orifieltrony.wordpress.com
[international] ad: a person who made computer program/ogłoszenie: osoba, która kiedyś kiedyś nadesłała program komputerowy
ogłoszenie: Osoba, która kiedyś kiedyś nadesłała program komputerowy do przeszukiwania Biblii – – być może skontaktowanie się w tej sprawie z wydawnictwem PALLOTTINUM w Polsce, będzie …