orifieltrony.wordpress.com
[ French/Français ] DESTIN
Si vous voulez savoir dans votre langue – essayez ceci: W Nowym Testamencie pojawia się termin „przeznaczać”. Rzeczownik „przeznaczenie” nie jest używany. Wszystko dzieje się tak, jakby ważne…