orifieltrony.wordpress.com
PRZEZNACZENIE
W Nowym Testamencie pojawia się termin „przeznaczać”. Rzeczownik „przeznaczenie” nie jest używany. Wszystko dzieje się tak, jakby ważne było tylko działanie Boże, a nie ludzkie poznanie. BIBLIA Rz …