orifieltrony.wordpress.com
‘(38)Rzekł do Niego Piłat: “Cóż to jest prawda?”‘ J18,38
Współczesne Marie Magdaleny “W pakistańskiej wiosce w imię “sprawiedliwości honorowej” rada plemienna zarządziła dokonanie zbiorowego gwałtu na 30-letniej Muchtar Mai. Sądzono, ż…