orifieltrony.wordpress.com
[POLSKI] Słowo Boże – dwa aspekty Słowa.
Słowo Boże można rozpatrywać jako objawienie oraz jako wyraz działania Bożego. Bóg przemawia, aby doprowadzić do spotkania myśli człowieka z myślami Boga. Słowo Boga może być prawem, normą życia, u…