orifieltrony.wordpress.com
Zbawienie – pasja Jezusa Św. Boga
In the native language Blog został utworzony na Akademii Ignatianum w Krakowie, z którą kiedyś byłam związana, jako student i został wykorzystany do zaliczenia przedmiotu – praktyki studenck…