orifieltrony.wordpress.com
[Polish] Święty – Święci.
Słowo “święty” bez bezpośrednich połączeń z innymi terminami w Starym Testamencie występuje bardzo rzadko. Raczej, można było spotkać się z takim określeniem w odniesieniu do czasów ost…