orifieltrony.wordpress.com
Święty – Uświęcanie chrześcijan przez Chrystusa.
Ofiary i kult starotestamentowy oczyszczały ludzi tylko zewnętrznie, jednak ofiara Chrystusa uświęca wiernych “w prawdzie”, przekazując tym razem rzeczywistą świętość narodom. Przez wia…