orifieltrony.wordpress.com
Święty – Świętość Jezusa.
Bóg jest Święty i dlatego świętymi powinni być również wybrani przez Niego; a świętość Jego Imienia ma być objawiana w przyjściu Jego Królestwa. Świętość Chrystusa jest ściśle powiązana z Jego Bosk…