orifieltrony.wordpress.com
III. ŚWIĘTY – BÓG JAKO TEN, KTÓRY UŚWIĘCA, CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ.
Świętość a poświęcenie się Bogu. Podając reguły liturgiczno – kultyczne i objawiając w ten sposób swoją świętość, Bóg rezerwował dla siebie pewne miejsca (np. sanktuaria), osoby (np. kapłanów czy p…