orifieltrony.wordpress.com
ŚWIĘTY – BÓG CHCE BY UŚWIĘCANO JEGO IMIĘ
Bóg, zazdrosny o swoje wyłączne prawo do odbierania czci i okazywania Mu posłuszeństwa, chce by uważano Go za jedynego Boga, by w ten sposób była wyrażana przez ludzi Jego własna świętość. Święcić …