orifieltrony.wordpress.com
OBECNOŚĆ BOGA – PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA.
Obecność Boga stanie się doskonała dopiero po uwolnieniu człowieka od jego śmiertelnego ciała. Wtedy, po wskrzeszeniu mocą Ducha Bożego, będzie można w pełni oglądać Boga, jako tego, który jest wsz…