orifieltrony.wordpress.com
OBECNOŚĆ BOGA – WARUNKI BOŻEJ OBECNOŚCI
Image via Wikipedia “Szukajcie Mnie, a żyć będziecie”. [Am 5, 4] Powyższy cytat z Księgi Amosa jest właściwie kwintesencją wszystkiego, co za chwilę zostanie napisane. Zainteresowanych…