orifieltrony.wordpress.com
JEGO ŁASKA, TWOJA WOLA, ŚWIĘTY DUCH
Image via Wikipedia Księga Rodzaju 18, 20 – 33 20 Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. 21 Chcę więc iść i zoba…