orifieltrony.wordpress.com
OBECNOŚĆ BOGA
Mdr 11, 24 24 Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Pamiętam jedną z rozmów z koleżanką. Zastanawia…