orifieltrony.wordpress.com
POJEDNANIE
Już w Starym Testamencie Jahwe [JHWH, IHWH (hebr. יהוה)], który objawił się jako Bóg miłosierny i litościwy, nawoływał ludzi do pojednania się z Nim, nie przestając okazywać wyrazów swego przebacze…