orientalia.live
Linee di filosofia araba: Ibn Ṭufayl (Abubacer)
Ibn Ṭufayl (Abubacer) Della vita di Ibn Tufayl, alias Abū Bakr Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik ibn Muḥammad ibn Ṭufayl al-Qaysī al-Andalusī, in arabo أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي الأ…