orhancemcetin.wordpress.com
Bu kadar az, bu kadar çok.
(AGOS’a ve Sn. Zeynep Ekim Elbaşı’ya teşekkürlerimle.) İnsanın hayatını, kişiliğini, hayallerini, hedeflerini, becerebildiklerini, vicdanını tümden değiştiren, dönüştüren, inşa eden ki…