orgcg.org
Organska Poljoprivreda U Crnoj Gori — Monteorganica
Savremena stremljenja u razvoju poljoprivrede neminovno podrazumijevaju sve veće učešće organske poljoprivrede u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Proglašenjem Crne Gore za ekološku državu razvoj održive poljoprivrede dobija na značaju, a posebno afirmacija i razvoj organske poljoprivrede. Prirodni preduslovi u značajnoj mjeri ograničavaju razvoj intenzivne poljoprivrede, prevashodno zbog usitnjenosti gazdinstava i obradivog zemljišta, nemogućnosti korišćenja mehanizacije, nedostatka …