orchestre-musette.com
Mixer Allen & Heath dLive C1500 - Mixer chuyên nghiệp
C1500 là Surface điều khiển có thể gắn giá đầu tiên cho MixRack dLive. Được đóng gói trong một dấu chân nhỏ là 12 fader trên 6 lớp, I / O âm thanh tích hợp.