oranjegeld.nl
Welke veronderstelde effecten van basisinkomen kunnen we experimenteel toetsen?
Om tot betere experimenten te kunnen komen en een beeld te hebben bij n voorgenomen experimenten, is een aanpak gemaakt met 9 punten. In dit artikel checken we welke van de door Peter van Hoesel ge…