oranjegeld.nl
Een basisinkomen voor iedereen, werkt dat?
Joop Böhm bekeek een video en schudde zijn hoofd. Wat een onbegrip en vooringenomenheid over het universeel basisinkomen! Eén voor één weerlegt hij de gedebiteerde nadelen…