oranjegeld.nl
Basisteams worden bevoorraad met PR-materialen
Om in de derde week van september te kunnen ‘vlammen’, heeft het bestuur ervoor gezorgd dat er diverse materialen beschikbaar zijn gekomen om een goede Public Relation (PR) te verzorgen. Op 11