oraczewski.pl
Znani, zasłuchani: Józef Krzysztof Oraczewski
W programie "Znani, zasłuchani", z Marek Wiernik, rozmawialiśmy o muzyce w kontekście mojej działalności artystycznej i nie tylko.