oraczewski.pl
Skrzydlaci wśród nas
Fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i sztuki, wspomagając także niepełnosprawnych artystów.