opwegmetboris.nl
Mobiele data in en rond je (bus)camper
Sinds enige gaat alles op het gebied van internet, radio en tv bij mij via mobiele data. Op zich bevalt het prima om met alleen mobiele data door het leven te gaan. In de aanloop naar die overstap …