optimistkitapblog.com
Harvard Busıness Revıew Duygusal Zeka Serisi
MINDFULNES Altı kitaptan oluşan HBR Duygusal Zekâ Serisi, okuyucuya profesyonel yaşamın insani tarafı üzerine akıllı ve esaslı bir okuma seçkisi sunuyor. Dizide yer alan Mindfulness, Resilience, Mu…