opolczykpl.wordpress.com
Marzec 1968…
. . W obecnej oficjalnej „historiografii” wydarzenia z marca 1968 uchodzą za patriotyczny bunt studentów, wywołany zdjęciem, pod naciskiem ambasady ZSRR, ze sceny „Dziadów” …