opleidingsinstituut-jti.nl
Plannen voor de BHV. Wanneer is nu welk plan verplicht?
Het op een gewenste en adequate wijze reageren op een noodsituatie is alleen mogelijk als dit wordt voorbereid. Planvorming is volgens veiligheidsadviseur Ramon Janssen van JTI een essentieel onderdeel van deze voorbereiding. Zonder plan van aanpak is de reactie op een noodsituatie en dus de uitkomst immers ongewis. Het is daarom noodzakelijk om een plan op